mobile-nav-handler1.png

AKTUELT

EFTERLYSNING AF PROJEKTER
Vi deltager fra Danmark i to internationale IEA-projekter 2020-23 sammen med 10 andre europæiske lande samt Australien, Canada, Kina.
I hvert IEA-projekt indsamles informationer om projekter for at kunne sammenligne og indhente erfaringer fra de forskellige deltagerlande. Hermed dokumenteres internationale erfaringer og anbefalinger til brug for kommende solenergiprojekter.

3
- Nybyggeri
- Eksisterende byggeri: renovering, transformering

IEA PVPS Task 15-2: Bygningsintegreret solenergi
Formålet er at fremskynde udbredelsen af bygningsintegrerede solceller (BIPV) gennem identificering og løsningsmodeller for tekniske, æstetiske og finansielle spørgsmål.
Opgaverne er at udarbejde BIPV-guidebog, forretningsplan for BIPV-industrien, analysere ydeevne af BIPV-cases og formidle best practise, samt fastsætte regler for miljøvurdering af BIPV-systemer.

INDSAMLING AF INFORMATION
Vi håber I vil hjælpe ved at indsende forslag. I første omgang blot en kort mail, så kontakter vi jer senere for uddybende informationer hvis jeres projekt bliver udvalgt. Se de to kategorier nedenfor.
Formidling af resultater: IEA-projekterne løber over en 4-årig periode og afsluttes med en bred international formidling af resultaterne via publikationer, hjemmesider og konferencer.

5
- Nye byområder: opførte eller undervejs
- Eksisterende byområder:  boligbebyggelser, områdefornyelse, etc.

IEA SHC Task 63: Solenergi i mindre byområder
Formålet er at identificere og udvikle planlægningskoncepter til en øget udnyttelse af solenergi i bykvarterer. Det omfatter solvarme og solceller, passiv sol og dagslys i bygninger og udendørs miljøer.
Opgaverne er at gennemføre case studies, udvikle forretningsmodeller, undersøge miljøpåvirkning og livscyklusomkostning (LCC) samt afprøve planlægningsværktøjer for solenergi.

ARRANGEMENTER

INFORMATION