mobile-nav-handler1.png

1880x900 ænder

OM FORENINGEN

Solar City Denmark arbejder for, at Danmark bliver udviklings- og demonstrationsområde indenfor solenergi og energioptimeret byggeri med løsninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Dette opnås ved fremme af:
- integrerede solenergiløsninger i bygninger og byggekomponenter
- bydelsplaner med solenergi
- forskning- og udviklingsprojekter
- information, vidensdeling og udbredelse
- networking og netværksdannelse 
- undervisnings- og forskningsindsatser omkring solenergi
- international projektdeltagelse

Målet skal nås gennem samarbejder med partnere så som offentlige institutioner og kommuner, arkitekter og ingeniører, udviklingsselskaber, private virksomheder, bygherrerådgivere, solenergiproducenter, boligorganisationer, investorer og banker, forskningsinstitutioner og arkitektskoler, faglige organisationer, foreninger, bygningsejere, etc.

Aktiviteter og sekretariat
Foreningens aktiviteter og sekretariat finansieres af indtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og projektdeltagelse.
Foreningen udgiver bøger på eget forlag.

1880x900 cykel-p

OM Medlemskab

Foreningen er landsdækkende og både offentlige/private kan blive medlem. Alle kan blive medlem af foreningen indenfor kategorierne:

- private virksomheder
- kommuner og offentlige virksomheder
- faglige organisationer
- foreninger 
- enkeltpersoner

Som medlem er man med i et netværk indenfor solenergiområdet, både nationalt og internationalt.
Man deltager i foreningens arrangementer til rabatpris, og kan
præsentere projekter/produkter på temamøder.
Medlemmer får særskilt præsentation på hjemmesiden, samt firmanavn på foreningens programmer og invitationer.
Indmeldelse:link
Kontingentsatser: link

Baggrund
Solar City Copenhagen blev etableret 2004 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Energistyrelsen, Københavns Energi, og en række private firmaer. Efterfølgende er foreningen blevet landsdækkende og navnet derfor ændret til Solar City Denmark.