mobile-nav-handler1.png
Navn:

PUBLIKATION / Demo-site

Beskrivelse:

Ideen bag demo-sitet er at skabe en neutral udstillingsplatform for solcelleløsninger, hvor alle produkter og løsninger præsenteres ligeværdigt, på et samlet sted, så de er umiddelbart sammenlignelige.
Målet er at inspirere og give besøgende et varieret billede af, hvilke produkter og integrationsløsninger markedet tilbyder og orientere om, hvordan de udnyttes mest optimalt i et konkret nybyggeri eller renoveringsprojekt.

Demo-sitet skal på den måde medvirke til at skabe en konkret forståelse for de viste eksemplers anvendelighed, og ikke mindst de æstetiske egenskaber, og konsekvenser i forbindelse med bygningsintegrering.
Udstillingen henvender sig til boligselskaber, bolig- og  andelsboligforeninger, administratorer, rådgivere, offentlige og private virksomheder, som overvejer at investere i solcelleløsninger til nybyggeri og renoveringsprojekter.

Demo-sitet er etableret med støtte fra ForskVE, Nordic Innovation og EUDP.
Det er realiseret med deltagelse af Teknologisk Institut, som lægger areal til demo-sitet, Cenergia som initiativtager og Solarplan som koordinator for udstillingen.

  Publikation / Demo-site
© 2019 Publikationen er udarbejdet af Solar City Denmark / tekst og layout Karin Kappel


 

Link:
Billede:
442x BIPV demo-site