mobile-nav-handler1.png
Navn:

ENERGI + ARKITEKTUR/ BOG

Beskrivelse:

Eksempler på dansk energibyggeri med fokus på arkitektoniske og energimæssige virkemidler i den integrerede designproces. 
Bogen er opbygget af to dele: en indføring i udfordringer og virkemidler, efterfulgt af et katalog med en lang række eksempler indenfor kategorierne boliger, erhverv, uddannelse, institutioner, og idræt.
Bogen rummer eksempler på nybyggeri såvel bud på renoveringsprojekter, idet energioptimering af den eksisterende bygningsmasse er en opgave med store byggetekniske og æstetiske udfordringer.
De udvalgte projekter er projekteret eller opført i perioden 2009 til 2011, og alle med data der angiver energibehov, energiforsyning og VE løsninger.

Forfatter- og redaktionsgruppe:
Hanne Lehrskov, arkitekt maa
Rie Øhlenschlæger, arkitekt maa
Karin Kappel, arkitekt maa
Birgitte Kleis, arkitekt maa
Jakob Klint, Kuben Management
Peder Vejsig, Cenergia

Bogen er støttet af Energistyrelsens Energiforskningsprogram (EUDP). 

© Solar City Copenhagens Forlag 2011
Bogen forhandles af Arkitektens Forlag (se link nederst) 
 

Billede:
442X440 Energi+Arkitektur