mobile-nav-handler1.png
Navn:

BYG-SOL BEREGNINGSVÆRKTØJ

Beskrivelse:

Beregningsværktøjet BYG-SOL opstiller beregningsmæssige guidelines for anvendelse af solenergi i byggeriet. Det kan bruges til at finde en energiøkonomisk optimal energiløsning, i såvel nye som eksisterende boliger. Det er muligt at beregne driftsøkonomien af at øge isoleringen i forhold til at installere et solenergi, eller i forhold til at indføre ventilation med varmegenvinding. Også at undersøge om solvarmeanlæg kan kompensere for et større varmetab fra vinduerne.

Publikationen BYG-SOL /SOLENERGI I BYGGERIET belyser gennem eksempler solenergiens arkitektoniske potentialer og udfordringer, når energirammen skal opfyldes. Solenergi kan udgøre den faktor der sikrer, at energirammen opfyldes og arkitekturen samtidig tilgodeses.

Beregningsværktøj og publikation er resultater fra projektet ´Solenergi i energirammen´, der er støttet af Energistyrelsens Energiforskningsprogram
Projektdeltagere:
Cenergia / Ole Balslev (beregningsprogram)
Solar City Denmark / Karin Kappel (publikation)
Ellehauge & Kildemoes / Klaus Ellehauge
Energimidt / Kenn H. B. Frederiksen
Esbensen Rådgivende Ingeniører /Torben Esbensen
Kuben / Jakob Klint
Planenergi / Jan Erik Nielsen & Per Alex Sørensen
SBi / Kim B. Wittchen
Teknologisk Institut / Ivan Katic & Søren Poulsen 

Link:
Billede:
442X440 BYG-SOL