mobile-nav-handler1.png
Navn:

PV-ISLAND BORNHOLM/ FASE I-III

Beskrivelse:

Projektet PV Island Bornholm gennemføres af en række partnere med speciale i installation af solceller på bygninger, og i forbindelse med solcellernes indpasning i elforsyningen. 

Indsatsen omkring solceller gennemløber tre faser:
Fase 1 Enfamiliehuse
Fase 2 Kommunale ejendomme
Fase 3 Erhvervsområder

Partnere: EnergiMidt (projektledelse), Bornholms Regionskommune, Østkraft Holding, PA Energy, Teknologisk Institut, Vedvarende Energi, Bornholms Miljø- og Energiforening, Danfoss Solar Inverters, Solar City Copenhagen.

Projektet har fået tilskud af ForskVE-puljen, som administreres af Energinet.dk  

Foto: NaturBornholm i Åkirkeby fik solcellefelt på facaden

Billede:
442X440 Bornholm2