mobile-nav-handler1.png
Navn:

PV GRID/ Storskala solcelleanlæg

Beskrivelse:

PV GRID adresser det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på solcelleanlæg til erhverv og industri, og projektet har fokus på at afhjælpe barrierer og anvise mulige løsninger.
Et centralt punkt er realiseringen af 4 MW solcelleanlæg på erhvervsbygninger, som skal demonstrere PV produkt- og serviceinnovationer med øget afkast og samtidig teste virkningen af store mængder solenergi i energinettet. I den treårige projektperiode vil konsortiet bag projektet fokusere på formidling af projektresultater, uddannelsesaktiviteter og kapacitetsopbygning hos interessenter og slutbrugere inden for området. Projektet vil være geografisk fokuseret i Vestsjælland.
Designstrategi og tilgang i PV GRID har fokus på at drive prisen ned på PV løsninger til erhverv og at præsentere kundeorienterede serviceydelser, der kombinerer høj kvalitet, serviceniveau og fleksibilitet. Nye produkt-og service tilbud omfatter innovative BIPV og BAPV løsninger samt servicekoncepter der imødekommer identificerede behov hos erhvervskunder, heriblandt forretnings- og finansierings modeller.

Partnere: Gaia Solar (projektledelse), SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN arkitekter, Steelhouse, Zig Zag Solar/Wallvision, Solar City Copenhagen.

Støttes af: ForskVE 

Tidsperiode: 2012-16


 

Billede:
442X440 Ullerod