mobile-nav-handler1.png
Navn:

PRISBILLIGT MONTERINGSSYSTEM

Beskrivelse:

Projektet "Prisbilligt montagesystem til solcelleelementer opsat vinklet på facader og gavle", ligger i forlængelse af igangværende projekt ”Prisbillig solcelletag som komplet klimaskærm”. Det vil i sammenhæng med dette repræsentere de samlede forslag og løsninger til integrering af solceller i bygningers klimaskærm.
Det vil resultere i færdige komponenter og et fuldskala demonstrationsprojekt udført i forbindelse med et boligrenoveringsprojekt i Valby. Det nyudviklede profilsystem markedsføres på basis af en række skitseprojekter udført i samarbejde med bl.a. boligforeninger og andre aktører inden for byggeriet, her med en særlig fokus på renoveringsprojekter.

Projektpartnere: KUBEN Management (projektledelse), Cenergia, Dansk Solenergi, FBBB, Solar City Copenhagen
Projektperiode: 2014-16

Projektet støttes af: Energistyrelsens EUDP-program

Link:
Billede:
442x440 beslagv