mobile-nav-handler1.png
Navn:

PRISBILLIGE SOLCELLETAGE SOM KLIMASKÆRM

Beskrivelse:

Udvikling af prisbilligt og æstetisk velfungerende tag med integrerede solceller til tagudskiftning i boligforeninger. Løsningen vil udgøre en komplet klimaskærm, og resultere i et fuldskala demonstrationsprojekt udført i Måløv Park. Den nyudviklede løsning markedsføres til bl.a. boligforeninger og andre aktører inden for byggeriet, med særlig fokus på renoveringsprojekter.

Partnere: Boligforeningen 3B, Solarplan, Solar Cell/Dansk Solenergi, Cenergia, Via UC, FBBB, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen.

Støttes af: Energistyrelsens EUDP-program 


 


 

Link:
Billede:
442X440 måløv SH