mobile-nav-handler1.png
Navn:

BYG-SOL/ UDVIKLING AF BEREGNINGSPROGRAM

Beskrivelse:

Beregningsværktøjet BYG-SOL opstiller beregningsmæssige guidelines for anvendelse af solenergi i byggeriet. Det kan bruges til at finde en energiøkonomisk optimal energiløsning, i såvel nye som eksisterende boliger. Det er muligt at beregne driftsøkonomien af at øge isoleringen i forhold til at installere et solenergi, eller i forhold til at indføre ventilation med varmegenvinding. Også at undersøge om solvarmeanlæg kan kompensere for et større varmetab fra vinduerne.
Publikation: pdf 

Projektdeltagere:
Cenergia / Ole Balslev (beregningsprogram), Solar City Denmark / Karin Kappel (publikation)
Ellehauge & Kildemoes, Energimidt, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Kuben, Planenergi, SBi, Teknologisk Institut

Projektet er støttet af: Energistyrelsens EFP-program


 


 


 

Link:
Billede:
442X440 BYG-SOL