mobile-nav-handler1.png


 

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Billede:
Farve 221x220 sort
Kort beskrivelse:

Arkitektonisk/økonomisk gode tagløsninger med solceller på eksisterende boligblokke skal udvikles af faglige teams.

Billede:
442X440 BASE koncept
Kort beskrivelse:

Udvikling af bygningsintegrerede innovative solcelleløsninger til etageejendomme i eksisterende bymiljøer.
 

Billede:
442x440 Roskilde_skole
Kort beskrivelse:

Bygningsintegrerede solceller i kommunalt eller boligforenings-ejede bygninger ifm. store PV-planer i danske byer og regioner.

Billede:
442X440 BYG-SOL
Kort beskrivelse:

Det digitale beregningsprogram opstiller forskellige scenarier ved anvendelse af solenergi i energirammen.

Billede:
442x440 cowboy
Kort beskrivelse:

Plusenergi nybyggeri og renovering Elbesparelser og ydelsesdokumen-tation i henhold til de internationale Active House specifikationer.
 

Billede:
442x440 steni
Kort beskrivelse:
Billede:
442X440 måløv SH
Kort beskrivelse:

Udvikling af prisbilligt tag med integrerede solceller til tagudskift-ning i boligforeninger. Projektet realiseres i Måløv Park.

Billede:
442x440 beslagv
Kort beskrivelse:

Til solcellepaneler opsat vinklet på facader eller gavl. Projektet realiseres i Valby.
 

Billede:
442x440 Sihlweid2
Kort beskrivelse:

Udvikling af solcelleløsninger til anvendelse ved tagudskifttning, renoveringer, og nybyggeri i boligforeninger.

Billede:
442x440 Boost brondby
Kort beskrivelse:

Udbudskrav, nye finansierings-former, monitoreringsmetoder, bygningsintegrering. Projekt med deltagelse af 9 kommuner.

Billede:
442X440 Ullerod
Kort beskrivelse:

Formålet er at skabe grundlag for virksomheders investering i solceller. Fokus på barrierer, potentialer, services, information.

Billede:
442X440 Bornholm2
Kort beskrivelse:

På Bornholm gennemføres en særlig indsats med solceller, som et led i øen som forsøgsområde for selvforsyning med elektricitet.