mobile-nav-handler1.png
Navn:

Tekniq

Beskrivelse:

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

Den repræsenterer cirka 2.800 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen. Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

TEKNIQ afholder kurser og seminarer, og udgiver fagblade og brochurer om eksempelvis hvordan solceller og solvarme anvendes optimalt i bygningers tekniske installationer.


 

Billed:
442x440 beslagv