mobile-nav-handler1.png
Navn:

Københavns Solcellelaug

Beskrivelse:

Solcellelauget har som et af sine overordnede formål at udbrede kendskabet til solceller og deres anvendelse i Danmark. Håbet er, at vindmølleeventyret kan forplantes til solcelleteknologien.

Konkret er formålet at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi, og sælge den producerede el til højest opnåelige pris, så andelshaverne sikres det bedst mulige økonomiske grundlag.

Såfremt der viser sig nye egnede tage samt interessenter, der ønsker at købe andele, vil lauget vil kunne deltage i etableringen af nye solcelleanlæg.

Foto: Solcellelaugets anlæg i Njalsgade 
 

Billed:
442X440 solcellelaug