mobile-nav-handler1.png
Navn:

Energiforum Danmark

Beskrivelse:

Energiforum Danmark har som mål at bidrage til nedbringelse af energiforbruget. Foreningen er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Energiforum har 8 lokalafdelinger rundt i Danmark og ca. 500 medlemmer. Foreningen udgiver magasinet ´Energiforum´, og har en række aktiviteter som temadage, kurser og netværk.
 

 

Billed:
442X440 Energiforum