mobile-nav-handler1.png
Navn:

Skive Kommune

Beskrivelse:

Skive Kommune har et mål om at blive CO-2neutral og selvforsynende med energi i 2029, og har derfor gennemført en omfattende investering i solcelleanlæg. Projektet hedder ´PhotoSkive - solceller i Skive´ og har omfattet opsætning af 1,4 MWp solceller på over 70 kommunale bygninger. Den samlede investering udgør 45 mio. kr., med  22 mio. kr. i støtte fra Energinet.dk og resten som kommunal egenfinansiering.

Konkret har projektet også handlet om at teste forskellige solcelleprodukter og demonstrere en række mulige måder at placere anlæg på en bygning, således at de fremover kan fungere som inspiration for borgere, bygherrer og kommuner.

Foto: Skive Ny Rådhus har solceller integreret i facaden.

Billed:
442x440 skive