mobile-nav-handler1.png
Navn:

Malmø Stad

Beskrivelse:

I 2020 skal Malmø Stads egen organisation være klimaneutral, og i 2030 skal hele Malmø forsynes 100 % af vedvarende energikilder. Energiforbruget i Malmø skal reduceres med mindst 20 % pr. person frem mod 2020 og med yderligere 20 % mod 2030. Det skal opnås ved at øge andelen af sol- og vindenergi, samt energi tilvejebragt ved hjælp af vandenergi og biogas, mens fossile brændsler skal udfases.

I 2013 havde Malmø den største udbredelse af solenergi i Sverige, men for at opnå de opstillede mål, skal der fremover bruges langt mere solenergi, sammen med anden vedvarende energi.

Foto: Bo01 Malmø

Billed:
442x420 Malmo stad