mobile-nav-handler1.png
Navn:

Lyngby-Tårbæk Kommune

Beskrivelse:

Lyngby-Taarbæk har som klimakommune forpligtet sig til at nedsætte sit CO2-udslip med 2 % om året. Kommunen vil nå målet ved at fokusere yderligere på den grønne energistyring af kommunens bygninger. Den løbende energioptimering har til formål at udføre energirigtig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Herunder driftsoptimering af tekniske anlæg, energisparende tiltag og energirenovering af bygningerne.

Som led i kommunens klimapartnerskab med DONG 2013-15 har kommunen købt 2.550 MWh vindmøllestrøm, svarende til en årlig CO2-reduktion på 961 ton, ligesom der er opsat solcelleanlæg på Virum Skoles tag, svarende til en besparelse i 2013 og 2014 på henholdsvis 33 og 31 tons CO2. Klimapartnerskabsaftalen fortsætter frem til 2020. 

Foto: Engelsborgskolen har udvendig solafskærmning med solceller

Billed:
442x440 Engelsborg skole