mobile-nav-handler1.png
Navn:

Kolding Kommune

Beskrivelse:

Kolding Kommune har siden 1998 målrettet arbejdet på at reducere energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette er gjort ved at indberette månedligt forbrug, udarbejde årsopgørelser og ved at forbedre ejendommenes klimaskærme, med mere effektive installationer og brug af vedvarende energi.

I 1997 blev Kommunens første energihandlingsplan vedtaget, og i 2007 besluttede kommunen at etablere Energihandlingsplan II 2008 – 2016, med yderligere målsætninger om reduktioner af kommunens el-, vand- og varmeforbrug. Reduktionen skal ske via energistyring, energibesparende foranstaltninger og bæredygtige løsninger, blandt andet investeringer i solceller på 5 mio. kr., fordelt på 9 ejendomme.

Der arbejdes på at oprette en Energihandlingsplan III, der skal  energioptimere de kommunale ejendomme

Billed:
442X440 Kolding BØ