mobile-nav-handler1.png
Navn:

Københavns Kommune Område- og Byfornyelse

Beskrivelse:

Klimakarré – Fremtidens Byfornyelse
Københavns Klimakarré skal være et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse der viser, hvordan en karré i den ældre bygningsmasse med utidssvarende gård kan renoveres og klimasikres med innovative og bæredygtige løsninger. Med en helhedsorienteret tilgang skal projektet skabe energirigtige løsninger og sikre, at den øgede mængde regnvand kan håndteres.

Kvarterplan for Områdefornyelse Sydhavnen
Sydhavnen skal være Københavns Energikvarter med tætte lejligheder og lave elregninger, og det skal opnås ved at energioptimere områdets almene boliger. Desuden skal boligerne drives energieffektivt og det fælles elforbrug skal komme fra solceller.

Foto: byfornyelse i Baldersgade/Mimersgade med tagintegrerede solceller

Billed:
442x440 BYF-