mobile-nav-handler1.png
Navn:

Københavns Ejendomme

Beskrivelse:

Københavns Ejendomme (KEjd) administrerer og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje. I 2010 begyndte Københavns Ejendomme at arbejde fokuseret med totaløkonomi og bæredygtighed på ejendomsområdet.

Københavns Ejendomme har opført daginstitutionen ”Det Røde Hjørne”, som rummer ti børnehave- og vuggestuegrupper. Daginstitutionen er opført i lavenergiklasse 1 og har blandt andet grønt tag og solceller. Et af husets særlige karakteristika, udover den røde farve er legepladsarealerne, som i vid udstrækning er etableret på bygningens tagflader.

www.kejd.dk
 

Billed:
442x440 KejD