mobile-nav-handler1.png
Navn:

Ekolab

Beskrivelse:

Høje-Tåstrup Kommune vil være fossilfri senest 2050. På kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3% om året. Redskaber til at opnå dette vil eksempelvis være etablering af solceller på kommu­nale bygninger, at motivere og facilitere virksomheder, private boligejere og boligselskaber i at installere solceller, samt at indgå i et strategisk samarbejde med andre kommu­ner, forsyningsselskaber og øvrige aktører om ud­bygning af vedvarende energiressourcer, teknologier, afprøvning og implementering af Smart-Grid.

Byudvikling i Hedehusene
Energirenovering af bygninger, store vedvarende energianlæg, bæredygtig transport, implementering af intelligente målere, mm. Man kan lade sin elbil op på Hedehusene Station. På Charlotteskolen, Fløng Skole og Fløng Svømmehal er opsat solceller, og Høje Taastrup Fjernvarme har fået solfangeranlæg.

Foto: 13.000 solceller på taget af indkøbscenteret City2 producere 2.100.000 kWh om året. Det svarer til forbruget i mere end 500 danske parcelhuse.

Billed:
442x440 City2