mobile-nav-handler1.png
Navn:

Dansk Energi Management

Beskrivelse:

DEM & Esbensen er kendt som specialister inden for energi, indeklima og bæredygtigt byggeri. 

Virksomheden tilbyder generel rådgivning om solceller, herunder valg af solcelletype, anlæg, vejledning om placering og ydelse, samt udvikling af solenergikoncepter baseret på aktiv solenergi ved hjælp af processen integreret energidesign. Endvidere laver virksomheden totaløkonomiske beregninger for solcelleanlæg og foretager måling og dokumentation af solcelleanlæg.

DEM & Esbensen har blandt andet udarbejdet udbudsmateriale og forestået tilsyn og opfølgning i forbindelse med udførslen af i alt ca. 1,5 MW solcelleanlæg for Aarhus Kommune. Opgaven gik ud på at udarbejde et paradigme for screening og rentabilitet, analyser til udbud, tilsyn og aflevering/dokumentation i forbindelse med etablering af solcelleanlæg fordelt på 18 skolebygninger.

Billed:
446x446 Amarf