mobile-nav-handler1.png
Navn:

DTU Fotonic

Beskrivelse:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter, et nationalt laboratorium for bæredygtig energi og 8 andre universitetsenheder.

Det handler om lys
DTU Fotonik er et institut med vidtspændende forskning inden for lysets mange anvendelsesmuligheder.
Her arbejdes med design, produktion og karakterisering af nye typer af optiske komponenter baseret på de nyeste udviklinger indenfor nanoteknologi, såsom sensorer, lasere, LED lys, fotovoltaiske elementer and komponenter til optisk signalbehandling. 
Der er ansat 190 forskere, herunder ph.d. studerende, på instituttet. 

Billed:
442x440 DTU-F