mobile-nav-handler1.png
GENERALFORSAMLING 2020
442x440 matrix tekst GF-grå

TID & STED
Mandag den 25. maj kl. 14:00
Generalforsamlingen foregår online på Zoom.
Link til mødet og adgangskode udsendes 1 uge før til alle medlemmer.
Der er adgang fra kl. 13:30 så der er god tid til at koble på mødet.

REGISTRERING senest 24. maj: tilmelding
Man skal være registreret for at kunne deltage i afstemning.
Hvert medlemskab har én stemme, uanset kontingentklasse.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og
    revisorpåtegning.
4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag: ingen forslag under punktet,
6. Godkendelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.