mobile-nav-handler1.png


 


tilskudsmuligheder

SOLAR CITY DK

Skitseprojekteringsordning, hvor bygningsejere kan søge om tilskud til afklaring af hvordan solceller, arkitektur og økonomi hænger sammen.
Skitseprojekt udgør et beslutningsgrundlag, som bygningsejeren kan træffe sit valg ud fra.

Ordningen har siden 2006 resulteret i en lang række skitseprojekter, hvoraf mange efterfølgende er realiseret. 

Se ansøgning  og eksempler på de følgende sider.
 

940x450 skitsew

ENERGISTYRELSEN

Energistyrelsen har i 2015 mere end 400 mio. kr. til støtte af perspektivrige projekter. Ansøgningsfristerne fordeler sig således:

Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP)
1. ansøgningsrunde (forår) 3. marts kl. 15
2. ansøgningsrunde (efterår) 10. september kl. 15.

Særpulje for bygningsintegrerede solceller (BIPV)
12. juni

Læs mere her: EUDP (bl.a. hvilke projekter der har opnået støtte).
 

940x450 Eudp

ENERGINET.DK

Solcellepuljer åbner 16. marts 2015 kl. 10
Privatpersoner, boligforeninger og solcellelaug kan søge om at få nye solcelleanlæg med forhøjet pristillæg. Der kan kun søges til anlæg, der endnu ikke er etableret, og man skal på forhånd have indgået en skriftlig aftale om køb af et solcelleanlæg, såfremt man får del i puljen.

Energinet.dk vil løbende orientere på hjemmesiden samt lægge vejledning ud til, hvordan man søger.
Læs mere her: link
 

940x450 energinet