mobile-nav-handler1.png
Navn:

PV-STARLIGHT/ Solcelle-moduler med lysdioder

Beskrivelse:

Projektets formål er at udbygge anvendelsen af solceller i byrummets store facader ved at raffinere det arkitektoniske udtryk via bygningsintegrerede solceller (BIPV) med anvendelsen af indbyggede lysdioder og lignende. Projektet vil dokumentere mulighederne i et katalog og demonstrere eksempler ved at udstille af prototyper på byens flader, f.eks. på metrohegn.

Fra at være store mørke solcellevægge efter solnedgang og på vinterdage, vil projektet forvandle disse facader til lysende og livgivende byrum i natten. Solcellefacaderne omdannes nu til en del af nattens arkitektur via et kunstnerisk udtryk eller via information til folk i byen, giver tryghed i mørke kvarterer, m.m.
Projektet vil udvikle de store lysende arkitektoniske ”Starlight” moduler, dokumentere mulighederne i et katalog samt demonstrere 1:1 eksempler ved at udstille enkelte prototyper på byens facader.
I projektet deltager både producenten af de innovative lysgivende solcelleteknologier, arkitekter, ingeniører, avancerede facadeudviklere til meget store byggeprojekter samt eksperter medkendskab til solcellers anvendelse i byrummet.

Projektets partnere: Racell Saphire Technologies ApS (projektledelse), MAP Architects, Solar City Copenhagen, Facade-Lab GmbH Berlin/ Priedemann

Projektet er støttet af Energistyrelsens BIPV-særpulje.
Periode: 2014-16

Link:
Billede:
442X440 starlight