mobile-nav-handler1.png

-

 

AKTUELLE projekter

Billede:
442x440 cowboy
Kort beskrivelse:

Plusenergi nybyggeri og renovering Elbesparelser og ydelsesdokumen-tation i henhold til de internationale Active House specifikationer.
 

Billede:
442X440 måløv SH
Kort beskrivelse:

Udvikling af prisbilligt tag med integrerede solceller til tagudskift-ning i boligforeninger. Projektet realiseres i Måløv Park.

Billede:
442x440 beslagv
Kort beskrivelse:

Udvikling af prisbilligt monterings-system til solcelle-anlæg opsat vinklet på facader eller gavl. Projektet realiseres i Valby.
 

Billede:
442X440 TI-HL
Kort beskrivelse:

Fremme af bygningsintegrerede solceller i bygningsdesign gennem kortlægning af æstetiske, økono-miske, tekniske problemstillinger.


 

Billede:
442X440 Valby konkur
Kort beskrivelse:

Integrering af solenergi i byplanlægning med arkitektonisk kvalitet, der respekterer kvaliteten af den bymæssige kontekst.