mobile-nav-handler1.png
  

ansøgning om SKITSEPROJEKT

Som bygningsejer kan man søge om tilskud til et skitseprojekt for at afklare, hvordan solceller, arkitektur og økonomi hænger sammen:

- Hvilke muligheder er der på ejendommen?
- Er bygningen egnet arkitektonisk og konstruktionsmæssigt?
- Hvordan er økonomien: investering, ydelse og udbytte/fordele?
- Hvilke løsninger anbefales?

Det færdige skitseprojekt udgør et beslutningsgrundlag, som en bygningsejer kan træffe sit valg ud fra: er solceller en god idé eller ej?
Der er også mulighed for at søge om et udvidet skitseprojekt i form af en helhedsløsning, hvor man ser på hele ejendommens overordnede energitilstand.

ØKONOMI
Skitseprojekt  solceller koster:
 10.000 kr. plus moms.
Heraf udgør egenfinansiering for ansøger 4.000 kr. + moms
Skitseprojekt helhedsløsning koster: 20.000 kr. plus moms.
Heraf udgør egenfinansiering for ansøger 8.000 kr. + moms.

Skitseprojektordningen er støttet af Forsk-VE projekterne
´PV-Active Roofs and Facades´ og ´BIPV Quality Cities.´
 


 ALLE BYGNINGSEJERE KAN ANSØGE
Boligforeninger, virksomheder, kommuner, ejer- og andelsforeninger, o.l.

Forudsætning for tilskud
Solcelleanlægget skal være bygningsintegreret. Ved efterfølgende dataindsamling kan anlægsejer blive bedt om indlevering af produktionsdata med henblik på evaluering af ydelse. Ansøger undersøger om ejendommen er omfattet af lokalplan, bevarende bestemmelser eller andet, der kan hindre solcelleanlæg.

HVIS MAN OPNÅR TILSAGN
Ejendommen besigtiges af rådgiver sammen med bygningens ejer. Samtidig drøftes ansøgeres overvejelser til placering, anlægsinvestering.
Ansøger fremskaffer bygningstegninger, oplysninger om elforbrug og målerplacering til rådgiveren. 
Efter modtagelse af skitseprojektet kan ansøger i den efterfølgende måned stille uddybende spørgsmål til rådgiver.

ANSØGNING
Download: ansøgningsskema  
Ansøgningen vedhæftes fotos af bygningen og beliggenhedskort, og indsendes pr. mail til: kk@solarcity.dk