mobile-nav-handler1.png

Bestyrelse

Bestyrelsen består af maksimalt 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode.
Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter.

Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling.
Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. 

Bestyr TE2

TORBEN ESBENSEN Formand 

Dansk Energi Management

sc-bestyr HHS

HENNING SANDBERG
Næstformand

Furesø Kommune 

sc-bestyr AB-

ANNETTE BLEGVAD

Akademisk Arkitektforening

JAKOB KLINT

KUBEN Management

180x180 Maja

MAJA GRUD MANZARI

COWI

180x180 Anderst s s

ANDERS STRANGE SØRENSEN

Enemærke og Petersen

180x180 peter poulsen

PETER BEHRENS- DORFF POULSEN

DTU Photonic

18x180 sibk

SIGNE BANG KORSNES

Arkitema Architects

180x180 Alex Neergaard

ALEX NEERGAARD

Københavns Ejendomme

180x180 peder v

PEDER VEJSIG

Konsulent

sc-bestyr fk

FLEMMING VEJBY KRISTENSEN

FKSOL

sc-bestyr YS

YAKOV SAFIR

Racell

180x180 CHJE

CHRISTIAN JENSEN

Rambøll

180x180 Tor Fossum

TOR FOSSUM    SUPPLEANT

Malmø Stad