mobile-nav-handler1.png
GENERALFORSAMLING
442X440 GF 2019

TID & STED
Mandag den 20. maj kl. 15:15-17
Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S
Lokale: salen

DELTAGELSE
Gratis. Alle er velkommen. Vi byder på sandwich & forfriskninger

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning.
4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
6. Godkendelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt. 

Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og kan opstille til bestyrelsen. Hvis medlemmer ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, kan de sendes til sekretariatet via mail til: kk@solarcity.dk. Vi skal modtage dit forslag senest 20 kalenderdage før generalforsamlingen.

Temamøde inden generalforsamlingen
Se programmet på forsiden af denne hjemmeside