mobile-nav-handler1.png
INDKALDELSE PÅ VEJ
442x440 matrix tekst GF

TID & STED
Tirsdag den 24. april (tidspunkt følger)
Kunstakademiets Arkitektskole, Danneskiold Samsøes Allé 51, 1434 København K.
Sted: Auditorie 2

DELTAGELSE
Gratis. Alle er velkommen. Vi byder på sandwich & drikkevarer.

TRANSPORT
Busstop ligger 3 min. fra bygningen.
P-plads ved Operaen (betalingsanlæg)

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning.
4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
6. Godkendelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt. 

Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og kan opstille til bestyrelsen. Hvis medlemmer ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, kan de sendes til sekretariatet via mail til: kk@solarcity.dk. Vi skal modtage dit forslag senest 20 kalenderdage før generalforsamlingen.

Temamøde inden generalforsamlingen
Programmet vil fremgå på hjemmesiden. Det foregår i samme lokale.