mobile-nav-handler1.png

www 

SOLAR CITY ARRANGEMENT PÅ ENERGYLAB
Hvordan får man solenergi ind i den tidlige energiplanlægning, og hvordan kan solceller og batterier kombineres?
Vi inviterede til arrangement i det nyåbnede EnergyLab showroom med præsentationer og rundvisning ved tre af projektets partnere.

940x450 E greise

ENERGYLAB NORDHAVN
Projektets mål er at vise, hvordan el- og varmesystemer, intelligente og energieffektive bygninger samt elektrisk transport kan integreres. Bag EnergyLab står DTU, Københavns Kommune, By & Havn og en række private virksomheder.
Christoffer Greisen, DTU, er projektleder EnergyLab Nordhavn.

940x450 E brom

SOLCELLER OG BATTERI: FREMTIDSPERSPEKTIVER
Individuelle anlæg har økonomisk betydning for den enkelte og er forretningsmodellen, der udvikler sig lige nu. Samfundsøkonomisk kan batterier give gode muligheder i el-systemet.
Per Bromand Nørgård, seniorudviklingsingeniør DTU ELEKTRO.
 


 


 


 


 


 


 


 


 

Arrangementet indgår i projektet
IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning´, der støttes af Energistyrelsens EUDP program.
 

940x Nordhavn map

NORDHAVN
Københavns nye bydel Nordhavn fungerer som et levende storbylaboratorium, hvor der udvikles og testes nye løsninger på områdets bebyggelse. Herunder også fremtidens energisystemer, der inkluderer en langt højere andel af vedvarende energi end i dag.

940x450 E rune

SYSTEMOVERBLIK, TEKNOLOGI OG BRUGERSCENARIER 
Dialog- og simuleringsværktøj til integrerede energisystemer. Værktøjet bidrager til at forstå og udvikle nye sammenhænge i fremtidens komplekse energisystem.
Rune Kirt, arkitekt og partner hos KIRT x Thomsen

Arrangementet på EnergyLab er et af flere, som vi afholder i det internationale IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning. Projektet støttes af Energistyrelsens EUDP-program.