mobile-nav-handler1.png
 


 

 

 

SOLCELLER: APLIKERET PÅ TAGET

BOLIGFORENINGEN SØBO
950 m² solceller på 4 blokke med 88 boliger.

BESPARELSE MED 950 M2 SOLCELLER
De 150 kWp solceller forventes at producere 150.000 kWh strøm om året.
Godkendt nettomålerordning med pristillæg: 80 % af solstrømmen aftages af boligernes el-behov på timebasis, derved spares 2,00 kr. pr. kWh
20 % af produktionen leveres ud på nettet til en pris på 0,88 kr. pr. kWh.
Samlet el-besparelse ca. 215.000 kr. pr. år.

INDHENTEDE PRISER
I forbindelse med projekteringen af solcelleanlæggene blev indhentet priser på 2 forskellige montageløsninger:

Solceller udenpå tagdækningen: 2.975.000 kr.
Tagintegreret inkl. nyt undertag: 3.445.000 kr.

Beboerne og boligforeningen valgte den integrerede løsning, da den arkitektonisk ville give det bedste resultat, og samtidigt ville bygningerne få monteret et undertag.

TILBAGEBETALINGSTID
Den simple tilbagebetalingstid for den valgte tagintegrerede løsning er 13 år.
Alle 88 lejligheder i bebyggelsen har bi-målere til deres el-forbrug og afregner ikke direkte med el-selskabet. Derfor kan solcelleproduktionen også anvendes til at dække el-forbruget i lejlighederne.
 
 


SOLCELLER: INTEGRERET I TAGET

SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
3.000 m² solceller: 19 blokke med 430 boliger

BESPARELSE MED 3.000 M2 SOLCELLER
De 460 kWp solceller forventes at producere 408.000 kWh strøm om året, svarende til 37 % af det samlede el-forbrug.
Godkendt nettomålerordning med pristillæg:
80 % af solcellestrømmen bruges direkte i bygningerne, og derved spares 2,00 kr. pr. kWh.
20 % af solcellestrømmen oplagres på det offentlige el-net til en pris af 0,88 kr. pr. kWh.
Samlet el-besparelse ca. 700.000 kr. pr. år.

BEREGNEDE PRISER
Ved projekteringen af solcelleanlæggene blev prisen beregnet til i alt ca. 11 mio. kr.: 3.000 m² solceller ville koste ca. 8 mio. kr., og tagarbejde inkl. nyt undertag ca. 3 mio. kr.

FINANSIERING UDEN HUSLEJESTIGNING
Den tagintegrerede løsning blev udbudt som totalleverance, inklusive finansiering, 3000 m2 solcellelevering inkl. montage, el-arbejde, samt tagentreprise med nyt undertag og bygningsintegration af solcellerne. Licitationen viste, at det valgte tilbud havde en samlet tilbudspris på 10,3 mio. kr. Det giver en samlet simpel tilbagebetalingstid på 10.300.000/700.000 = 14,7 år.
De 10,3 mio. kr. blev tilbudt finansieret over 17 år med en rentesats på 3,95 %. Finansieringsperioden beregnes ud fra, at det er værdien af den producerede solcellestrøm, som anvendes til at betale beløbet tilbage. Udsving i solcelleproduktion eller el-pris kan forkorte eller forlænge finansieringsperioden.

Hent teksten på denne side som pdf